ข่าวสมาคม

BDMS Wellness Clinic News

นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ผู้อำนวยการศูนย์ RoyalLife Anti-aging Center นำทีมเปิดบ้านต้อนรับทีมงานจาก American Academy of Anti-Aging and Regenerative Medicine (A4M, Chicago USA) ผู้นำทางการศึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี Mrs.Doreen Brown
(Chief Executive Officer) ที่ 5 จากซ้าย, Mr.William J. Brown (Exhibit Management) ที่ 3 จากซ้าย และ Mr.Micheal Brown (International Sales and Marketing Manager) ร่วมหารือการประสานงานการจัดการฝึกอบรมบุคลากรและวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกร่วมกับการป้องกันโรค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด BDMS Wellness Clinic ที่จะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยมีคุณบุรนัชย์ ลิมจิตติ ผู้อำนวยการการตลาดต่างประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ ,พญ.วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ , พญ.จิรา ถาวรประดิษฐ์ และ คุณศิริพร ไทรกุล ร่วมต้อนรับ