ข่าวสมาคม

Compounding pharmacy

พญ. อรพินท์ ภูมิสุวรรณ รองผู้อำนวยการ Royal Life Anti-Aging Center แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และ ภญ.สุพรรณิการ์ ธรรมกรสุขศิริ หัวหน้าห้องยา ประจำศูนย์ Royal Life Anti-aging Center ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การผลิตวิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Compounding pharmacy)ที่จัดโดย PCCA Laboratory องค์กร Compounding pharmacy ระดับโลก ที่เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาสูตรวิตามินและเวชสำอางค์ เฉพาะบุคคล ตามมาตรฐานสากล ณ รัฐ New South Wales ประเทศ Australia เมื่อวันที่20-24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา