สาระความรู้

ภัยร้ายที่ซ่อนมากับ...น้ำตาล

[ภัยร้ายที่ซ่อนมากับ...น้ำตาล]

The Danger of Having a Sweet Tooth

Glycemic index diet คืออะไร

Glycemic index คือ ค่าดัชนีน้ำตาลในอาหาร  

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับค่าดัชนีน้ำตาล แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามันมีผลอะไรกับคุณและแผนโภชนาการของคุณบ้าง  

ค่าดัชนีน้ำตาล หรือ Glycemic index (GI) เป็นการจัดลำดับอาหารชนิดคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ว่ามีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด (Blood glucose level) มากน้อยเพียงใดหลังจากที่กินอาหารชนิดนั้นๆ 1-2 ชั่วโมง อาหารที่มี GI สูงจะถูกดูดซึมได้เร็วกว่า และเป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงกว่าอาหารที่มี GI ต่ำ อาหารที่มี GI ต่ำจะถูกย่อยช้า กลูโคสถูกปล่อยเข้าไปในกระแสเลือดอย่างช้าๆ ระดับน้ำตาลในเลือดก็จะขึ้นช้าไปด้วย ตัวอย่างอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลในอาหารสูง (High glycemic index, GI< 70-100) คือ แตงโม ลิ้นจี่ ขนมปังขัดขาว มันฝรั่งไม่มีเปลือก ฯลฯ
ตัวอย่างอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลในอาหารต่ำ (Low glycemic index, GI< 55) คือ เช่น แครอท แอปเปิ้ล ข้าวซ้อมมือ ฯลฯ

มีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับค่าดัชนีน้ำตาลกับ การควบคุมน้ำหนัก (Weight control)โดยผลการศึกษาพบว่าการรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low glycemic index diet) จะสามารถชะลอความหิวในมื้อถัดไป (Food desire) ลดปริมาณพลังงานในมื้อถัดไปได้ เมื่อเทียบกับการรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูง ๅอีกทั้งในระยะยาวแล้วยังสามารถป้องกันโรคอ้วน (Obesity)โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) และโรคหลอดเลือหัวใจอีกด้วย(Coronary artery diseases) 

ดังนั้นแล้ว ควรเริ่มที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง และปราศจากโรคร้ายคุกคาม

Reference:

1. Acheson KJ: Carbohydrate and weight control: where do we stand?Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2004, 7:485-492.
2. Augustin LS, Franceschi S, Jenkins DJ, Kendall CW,
La Vecchia C: Glycemic index in chronic disease: a review.
European Journal of Clinical Nutrition 2002, 56:1049-1071.

CR. ศูนย์การแพทย์และวิจัยสุขภาพ Royal Life